Main Page

I världen för runmagi gäller följande

  • Det är varken en simulering av en historisk tidsepok, ej heller är det direkt taget från något enskilt fantasy-verk.
  • Världen är grovt uppdelad i “civiliserade länder”, “utkants länder” och “de outforskade områdena”. Det är de “civiliserade länderna” som hittat på dessa beteckningar, och alla områden/länder som mer eller mindre antagit “civiliserad” kultur och seder betecknas som “den kända världen”. Det är en acceptabel sysselsättning att ge sig ut i “de outforskade områdena” och plundra skatter.
  • Det finns civiliserade folk och vildar. Till de civiliserade folken räknas stadsmänniskor, farmmänniskor, stadsalver, skogsalver, stadsdvärgar, gruvdvärgar, gråvättar, istroll, alla sorters fotfolk. Alla andra räknas som vildar.
  • Magi är ovanligt. Bara överflödiga barn i rika/adliga familjer accepteras som magikerlärlingar. Outbildade magiker finns på diverse ställen på landsbygden men är mindre kunniga och majoriteten av de “riktiga” magikerna ser deras magi som “avancerade husmorsknep”. En minoritet vill införa ett förbjud mot husmorsmagi, och ett fåtal magiker anser att alla som kan borde bruka magi fritt och få tillgång till bildning för detta.
  • Slaveri har nyligen börjat gå ur mode i den kända världen. Vissa områden har förbjudit inköpande av slavar (innehav är fortfarande tillåtet överallt i den kända världen, men anses på sina ställen ofint).
  • Teknologin är långt från modern men på frammarsch. Alla större städer har minst en nyhetstidning och järnvägsstation (tågen dras fortfarande av dragdjur). Skjutvapen finns men är opålitliga och det är vanligare att de klickar än tänder, om de tänder är det 50% chans att vapnet exploderar samtidigt som det avfyras. Kort sagt: skjutvapen är något för folk med mer pengar än vett (eller vilja att ha 10 fungerade fingrar).
  • Det finns ett antal “enda rätta tron” med organiserad religion kopplad till sig. Nästan alla religioner har ursprung i områden bara befolkade av fotfolk och det är fotfolk som är mest fanatiska. Det finns dock religösa individer inom alla arter.

Main Page

Runmagi cecilia_kjellman cecilia_kjellman